Головна|Новини

З В Е Р Н Е Н Н Я учасників Круглого столу “Сучасний стан системи захисту прав споживачів в Україні, шляхи її реформування”

06.02.15

З В Е Р Н Е Н Н Я
 учасників Круглого столу від 30.01.2015 року
“Сучасний стан системи захисту прав споживачів в Україні, шляхи її реформування”
до ВЛАДИ, БІЗНЕСУ та СПОЖИВАЧІВ в Україні

   

З МЕТОЮ об’єднання зусиль консумерського руху України та представлення інтересів усіх споживачів у взаємовідношеннях з ВЛАДОЮ і БІЗНЕСОМ;

УСВІДОМЛЮЮЧИ, що всеукраїнські громадські об’єднання споживачів є ініціаторами цього звернення та законними представниками інтересів споживачів України;

РОЗУМІЮЧИ свою відповідальність перед споживачами України щодо захисту їх прав і законних інтересів;  

НА ПІДСТАВІ  норм ст. 42 Конституції України, згідно яких держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, а також сприяє діяльності громадських організацій споживачів;

ЗВАЖАЮЧИ на те, що  в Україні відсутня ефективно діюча система захисту прав споживачів, побудована  на європейських засадах,

 

ЗВЕРТАЄМОСЯ
до ВЛАДИ, БІЗНЕСУ та СПОЖИВАЧІВ в Україні з наступним:

 

1.     Вимагаємо від ВЛАДИ відповідального виконання своїх конституційних обов’язків щодо захисту прав та законних інтересів споживачів, гарантуючи їм  право на якісну та безпечну продукцію, послуги і роботи шляхом реального реформування системи захисту прав споживачів відповідно до підходів Європейського Союзу.

2.     Здійснювати гарантоване законодавством державне сприяння діяльності громадських організацій споживачів шляхом реального забезпечення бюджетного цільового фінансування суспільно значущих програм, а також зменшення податкового навантаження на бізнес у разі сплати останніми благодійних внесків на рахунки громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) та пошук  інших сучасних механізмів фінансового забезпечення, зокрема за рахунок фінансової відповідальності порушників законодавства про захист прав споживачів.

3.     Реально здійснювати державну політику у сфері захисту прав споживачів на підставі прийнятої у 2013 році “Концепції державної політики в сфері захисту прав споживачів”, яка була затверджена Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 №777-р.

4.     Розробити спільно з загальноукраїнським представницьким органом всеукраїнських громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) та затвердити «Концепцію державної політики реформування у сфері захисту прав споживачів на 2016-2020 роки» на підставі Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", з урахуванням вимог Угоди про асоціацію Україна-ЄС та забезпечити її реальне виконання.

5.     Здійснювати реформування системи захисту прав споживачів, а саме - її правове забезпечення, державне регулювання та контроль, систему досудового та судового розв’язання спорів зі споживачами, споживчої освіти та інших складових системи у співпраці з загальноукраїнським представницьким органом всеукраїнських громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів).

6.     Реорганізувати Держспоживінспекцію України в Уповноважений орган з питань захисту прав споживачів на засадах непорушності та єдності сфери захисту прав споживачів відносно всіх товарів, послуг і робіт для задоволення споживчих потреб, не припускаючи їх розпорошення по окремих галузях.

7.     Гармонізувати взаємовідносини у співпраці між владою, бізнесом та споживачами, створивши дієву платформу для ефективного вирішення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів. Відсутність діалогу зі споживачами знижує рівень конкурентоспроможності української продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а також стримує розвиток економіки України та процес євроінтеграції.

8.     Забезпечити обговорення та погодження із загальноукраїнським представницьким органом всеукраїнських громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) всіх законопроектів про внесення змін до законодавчих актів, що безпосередньо або опосередковано стосуються прав та інтересів споживачів, а також проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін у систему захисту прав споживачів.   

Учасники Круглого столу повідомляють про утворення Ініціативної групи для підготовки та створення загальноукраїнського  представницького органу  всеукраїнських громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів). 

 

        

Всеукраїнські громадські об’єднання споживачів, учасники Круглого столу

від 30.01.2015 року які погодили це звернення:

 

1.      Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська федерація споживачів «Пульс»

2.      Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг
"Страховий захист"

3.      Громадська організація «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів»  

4.      Всеукраїнська громадська організація «Фінансова грамота України»

5.      Всеукраїнська громадська організація  «Союз споживачів України»

 

 

 

 

 

 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?